วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ตำนานพระเจ้าตากสิน

ตำนานพระเจ้าตากสิน

เก็บเรื่องมาเล่า
ชนา ชลาศัยผลงานใหม่ของทันต แพทย์สม สุจีรา (สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ) เรียบเรียงตำนานพระเจ้ากรุงธนบุรีในมุมด้านจิตวิเคราะห์ ตั้งแต่เกิด จนถึงช่วงสำคัญๆ เช่น กู้ชาติ สถาปนากรุงธนบุรี จนถึงวันสวรรคต

พระเจ้าตากสินถูกสำเร็จโทษจริงหรือไม่? ยังเป็นข้อสำคัญในหนังสือทุกเล่ม


ทันตแพทย์สมวิเคราะห์อย่างไร? ลองอ่าน

ในสมัยนั้นผู้คนส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสเห็นพระพักตร์พระเจ้าอยู่หัว ทำให้ยุคนั้นไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าตากสินสวรรคตจริงหรือไม่ หรือทรงผนวชและลงเรือเสด็จฯ ไปประทับอยู่ในถ้ำวัดเขาขุนพนม ตามตำนานชาวเมืองนครศรีธรรมราช เพราะแม้จะมีพิธีสำเร็จโทษจริง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใช่พระเจ้าตากองค์จริง

หากจะวิเคราะห์อีกทาง สมเด็จพระเจ้าตากอาจจะถูกสำเร็จโทษ แต่ก็คงจะเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์เอง ที่ต้องการให้ชาติบ้านเมืองมั่นคงสถาพร หาใช่การถูกแย่งชิงพระราชอำนาจไม่

ทั้งอาจเป็นไปได้ที่พระองค์ทรงแสร้งแสดงว่าสติปัญญาและพระปรีชาสามารถลดน้อยลงเพื่อจะทรงปลีกตัวออกจากเรื่องทางโลก

"การสละราชสมบัติ อำนาจ ทรัพย์สินศฤงคาร นางสนม ฯลฯ ของสมเด็จ พระเจ้าตากสิน อาจจะดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับ ผู้ที่ยังมีโลภะ ราคะ โทสะ และโมหะ

แต่สำหรับผู้มีบุญญาธิการและพร้อมจะถึงซึ่งโลกุตรธรรมแล้ว การกระทำเช่นนี้หาได้เป็นเรื่องเกินเลยไม่ ดังเช่นที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงยอมขัดพระทัยพระราชบิดา ตัดขาดจากราชวงศ์ และละทิ้งตำแหน่งพระมหาจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ของอินเดียมาแล้ว ด้วยมีพระประสงค์เดียวกันคือ ต้องการหลุดพ้นจากทางแห่งโลกียะอันแสนจะวุ่นวายนี้"

มีคนเขียนตำนานพระเจ้าตากสินไว้มากมาย เล่มนี้น่าจะทำให้ซาบซึ้งยิ่งขึ้น เพราะเป็นการพูดถึงในฐานะมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจจริงๆ


หน้า 27แหล่งข่าว ข่าวสด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น